اعسار

با سلام با توجه به وضعیت اقتصادی الان، اعسار چکهای حقوقی راحت تر پذیرفته میشه ؟ باتوجه به نداشتن هیچ گونه مالی ؟

16 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی