دیه

سلام اگر راننده ای که فاقد گواهینامه باشد تصادف کند دیه به او تعلق میگیرد

16 اردیبهشت 1399 129

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی