محرومیت

یک خواننده شناخته شده اگه به جرم زنا به ۲ سال محرومیت از آهنگسازی و خوانندگی محروم شده باشه میتونه اجرا نشه؟بخره حکم رو؟

17 اردیبهشت 1399 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی