وجود لوث در پرونده ولی قاضی حکم به محکومیت من صادر کرده است باید چه اقدامی کنم؟

سلام آیا در پرونده هایی که لوث احراز میشه متهم به حبس محکوم نمیشه؟ مثال در پرونده ای که داریم مربوط به ضرب و جرح که دادیاری اون رو از موارد لوث تشخیص داده و عنوان کرده "ایراد ضرب و جرح عمدی_لوث" بعدش متهم به پرداخت 43 میلیون دیه محکوم شده و از بابت جنبه عمومی جرم و بیم تجری اون رو به تحمل 5 سال حبس محکوم کرده اعتراض زدم چون مرتکب ضرب و جرح نشدم و شهود استنادی خودم رو در مرحله دادیاری هم بردم آیا این حکم امکان داره نقض بشه در مرحله تجدید نظر؟

16 اسفند 1398 74

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی