نفقه فرزند از پدري كه از مادر جدا شده چگونه است؟

با سلام من پسري ١٩ سالم هستم و مادر و پرداخت زماني كه مادرم من رو باردار بود همون هفته هاي اول از هم جدا شدن بعد از اون زمان تا الان كه ١٩ سالم هست هيچ حمايتي از طرف پدرم نشدم حتي من رو نديده و من مي خوام بدونم اگه بخوام در خواست نفقه بكنم حدودن دادگاه براي من چه مقداري رو مشخص مي كنه با توجه به اينه هيچ حمايت مالي از طرف پدرم نشدم

16 اسفند 1398 64
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی