نفقه فرزند از پدري كه از مادر جدا شده

با سلام من پسري ١٩ سالم هستم و مادر و پرداخت زماني كه مادام من رو باردار بود همون هفته هاي اول از هم جدا شدن بعد از اون زمان تا الان كه ١٩ سالم هست هيچ حمايتي از طرف پدرم نشدم حتي من رو نديده و من مي خوام بدونم اگه بخوام در خواست نفقه بكنم حدودن دادگاه براي من چه مقداري رو مشخص مي كنه با توجه به اينه هيچ حمايت مالي از طرف پدرم نشدم

16 اسفند 1398 12
نفقه مربوط به زمان حال است و می توانید از پدر مطالبه نمایید و میزان آن توسط کارشناس تعیین می گردد.
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی