همسرم منزل مشترک را ترک کرده آیا نفقه باید پرداخت کنم ؟

با سلام همسرم به دلیل ناسازگار منزل را ترک نموده و به خانه پدری رفته و فرزندم را با خودش برده و بنده نفق و مخارج پوشاک برای فرزندم فرستاده پوشاکها را آتش کشیده و فیلم آنرا برام ارسال کرده آیا این مورد برای همسرم جرم محسوب می شود در صورکارت یانه ما سه نفر هم تحویل همسر می باشد و از آن استفاده کرده آیا بات وجه به مورد فوق نفقه ای به مهسرم تعلق می گیرید در صورتیکه بتده برگ دادخواست تکمیل نموده و در سه چلسه دادگاه حاضر نشدند چندین نفر را واسطه کردم متاسفانه به خانه و زندگی بر نگشتند

20 اسفند 1398 97
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی