نفقه

با سلام همسرم به دلیل ناسازگار منزل را ترک نموده و به خانه پدری رفته و فرزندم را با خودش برده و بنده نفق و مخارج پوشاک برای فرزندم فرستاده پوشاکها را آتش کشیده و فیلم آنرا برام ارسال کرده آیا این مورد برای همسرم جرم محسوب می شود در صورکارت یانه ما سه نفر هم تحویل همسر می باشد و از آن استفاده کرده آیا بات وجه به مورد فوق نفقه ای به مهسرم تعلق می گیرید در صورتیکه بتده برگ دادخواست تکمیل نموده و در سه چلسه دادگاه حاضر نشدند چندین نفر را واسطه کردم متاسفانه به خانه و زندگی بر نگشتند

20 اسفند 1398 40
قابل طرح و شکایت هست و در خصوص نفقه می توانید به کارت بانکی مذکور استناد نمایید ولیکن باید دادخواست الزام به تمکین علیه ایشان مطرح نمایید.
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی