حق حضانت

سلام در چه صورتی می توانم حق حضانت را از شوهرم بگیرم ایشون ازدواج مجدد کرده

21 اسفند 1398 49
سلام
حضانت اطفال تا هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است اگر زوجه ثابت کند که زوج صلاحیت ندارد دادگاه حضانت را به زوجه می دهد به عبارتی ازدواج مجدد دلیل اسقاط حق حضانت نیست
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی