در ماه 30 روز کار کردم اما 22 روز بیمه برام رد کردن باید چکار کنم؟

سلام در مدرسه بعنوان نیرو آزاد و تمام وقت کار میکنم. تازگی متوجه شدم حق بیمه یکسال و نیم من رو ماهی 22 روز رد کرده و سازمان دانش آموزی تقصیر و گردن مدیر می اندازه و برعکس. من چه باید بکنم که حقم ضایع شده. پنجشنبه و جمعه مدرسه تعطیل می باشد. مدرسه ... هستم.

21 اسفند 1398 91

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی