بیمه

سلام در مدرسه بعنوان نیرو آزاد و تمام وقت کار میکنم. تازگی متوجه شدم حق بیمه یکسال و نیم من رو ماهی 22 روز رد کرده و سازمان دانش اموزی تقصیر و گردن مدیر می اندازه و برعکس. من چه باید بکنم که حقم ضایع شده. پنجشنبه و جمعه مدرسه تعطیل می باشد. مدرسه ... هستم.

21 اسفند 1398 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی