کارفرما خودش را بیمه نکرده الان چکار باید کند؟

کارفرما مدت5 سال است خودش را بیمه نکرده و حال با پایان کارش و تسویه حساب، مدعی حق بیمه خودش است و مدعی است اگر شکایت کند از او حمایت خواهد شد آیا قانونی است؟

21 اسفند 1398 103

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی