فروشنده برای انتقال سند هیچ اقدامی نمیکند باید چکار کنم؟

سلام من یک خانه در تهران خریدم ولی خودم در آبادان زندگی میکنم ولی کسی که از آن خانه را خریدم در اهواز است و سند نمیزند در اهواز باید دادخواست بدهم یا تهران

21 اسفند 1398 76

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی