اموال به دست آمده از فروش مواد مخدر آیا بعد از دستگیری ضبط می شود؟

سلام همسرم را برای فروش مواد گرفتن و گفتن همه ی اموالش که از مواد به دست اومده میگیرم ازمون ما تازه با پول کارش ی کامیون گرفته بودیم به نام خودشه ازمون میگیرنش ؟

24 اسفند 1398 73

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی