محاسبه ماده 101قانون شهرداری

میشه ماده101شهرداری خانه مارومحاسبه کنین متراژ109وسندقولنامه ودربیست متری بابر2.5 متر زیربنا83

25 اسفند 1398 15
سلام
محاسبه عوارض تفکیک‌طبقاتی بر اساس مبالغ سالانه که توسط شورای هر شهر تعیین می گردد انجام می شود باید از شهرداری محل سوال بفرمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی