;
آیا تنظیم قرارداد اجاره کمتر از یک سال امکان دارد؟

با سلام آيا امكان منعقد كردن قرارداد اجاره خانه به مدت هفت ماه وجود دارد؟

28 اسفند 1398 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی