;
معاوضه آپارتمان تکمیل با دو واحد آپارتمان پیش فروش که وجود خارجی ندارند باید چکار کنم؟

سلام من یک واحد آپارتمان تکمیل شده را با دو واحد آپارتمان پیش فروش که هنوز بعد از گذشت یک سال وجود خارجی ندارد معاوضه کردم شرح معامله به اینصورت که واحد خودمو برای آقای A قولنامه کردم و اون هم دو واحد برای من قولنامه کرد و همزمان آقای A واحد منو همون لحظه برای رفیق خودش قولنامه کرد و فروخت و رفیق ایشان همان ساعت که معاملات در یک زمان و در یک بنگاه صورت گرفت از من خواستن بنویسم که دیگر هیچگونه ادعایی نسبت به واحد فروخته شده خودم ندارم و من هم برای رفیقش نوشتم و امضا زدم چون خیالم راحت بود که دو واحد آقای A بجای ثمن معامله به من داده است غافل از اینکه با هم هماهنگ کردن بعد از مدتی متوجه شدم دو واحدی که آقای A به بنده داده واحد اول اصلا متعلق به ایشان نیست و واحد دومم مجوز ساخت نداره در حال حاضر هم ورشکسته شده در دادگاه حقوقی از ایشان شکایت کردم در رابطه با فسخ معامله و نتیجه ای نداشت و هنوز هم ادامه داره در دادگاه کیفری هم بعنوان فروش مال غیر از ایشان شکایت کردم با اینکه تمام مستندات با نظر کارشناس دادگستری تایید شد ولی باز محکوم نشد و هیچ نتیجه ای نداشت بارها اعتراض کردم و رد شد چون متوجه شدم که پارتی داره در نهایت میخوام بدونم که آیا اگه قانونی وجود داشته باشه و از نظر شما با وجود اینکه من برای رفیق ایشان امضا زدم که ادعایی نسبت به ملک فروخته شده ندارم آیا اگه من بتونم معامله خودمو با آقای A فسخ کنم معامله بین آقای A و رفیقش هم فسخ میشه و یک واحد من به خودم برمیگرده ؟؟؟

29 اسفند 1398 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی