نداشتن رابطه زناشویی قبل از طلاق عقد را باطل میکند؟

سلام اگر ازدواج کنم ولی با شوهرم رابطه جنسی برقرار نکنم عقدم باطل میشود ؟

29 اسفند 1398 53
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی