در صورت تکرار جرم دادگاه می تواند تخفیف اعمال کند؟

همسر بنده دوبار به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم و تحمل حبس شده است و چند سالی از ان گذشته هفته گذشته مجدد به اتهام نگهداری مواد مخدر دستگیر شده است الان ما ۳ فرزند دختر و ۲ فرزند پسر که دوقلو هستند داریم آیا دادگاه تخفیف مجازات برای شوهرم در نظر می گیرد؟

03 فروردین 1399 89

سلام ماده ۳۸ مبارزه با مواد مخدر محدودیتی برای نحوه اعمال و میزان تخفیف جرایم مواد مخدر و روانگردان در نظر گرفته است ولی در هیچ جای قانون منعی برای اعمال تخفیف در فرص تکرار جرم و تشدید محازات ناشی از آن دیده نمی شود اما ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تکرار جرایم تعزیری اعمال تخفیف را محدود کرده است در تبصره ذیل آن قانون اعمال تخفیف برای مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر را ممنوع کرده است فلذا به دلیل سکوت قانون مبارزه با مواد مخدر باید ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی را مکمل ان قانون قرارداد و در جرایم مواد مخدر و روان گردان محدودیت های ذکر شده در این ماده را اعمال کرد اما چون در باب تکرار جرم ملاک قطعیت و شروع مجازات است و همسر شما دو فقره محکومیت قطعی دارد بنابر این دادگاه در صورت صلاحدید می تواند اعمال تخفیف مجازات نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی