مالیات واردات و صادرات چقدر است؟

اگر در خارج از کشور فاکتور هزینه مثلا بابت اجاره یا هزینه پرسنل پرداخت شد ِایا اداره دارایی ان را قبول می کند

05 فروردین 1399 105

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی