پیش خرید

سلام میخوام ی خانه را پیش خرید کنم فروشنده میگه که بیا توافق کنیم پولی واسه سند نذاریم این معامله درست است؟؟

06 فروردین 1399 13
سلام برای پیش فروش ساختمان برای نحوه پرداخت اقساط می توانید توافق کنید ولی حداقل ده درصد از بها باید در زمان تنطیم سند وصول شود و نمی توانید برخلاف این مقرره توافق کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی