;
پیش خرید آپارتمان

سلام میخوام ی خانه را پیش خرید کنم فروشنده میگه که بیا توافق کنیم پولی واسه سند نذاریم این معامله درست است؟؟

06 فروردین 1399 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی