چگونه به حکم صادره از تعزیرات حکومتی اعتراض کنم؟

اين راي هيات بدوي است: با توجه به اظهارات غیرموجه متهم و ملاحظه جمیع اوراق و سایر قرائن موجود در پرونده ایضا اظهارات شاکی بشرح لایحه دفاعیه هیات تخلف ارتکابی متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستندا بمرتبه اول ماده 59 قانون نظام صنفی اصلاحی سال 1392 مجلس شورای اسلامی نامبرده از حیث جنبه خصوصی به پرداخت مبلغی بعنوان خسارت در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغی دو برابر ارزش تخلف بعنوان جریمه نقدی در حق دولت محکوم. در خصوص سوال اقاي جمشيد وند دادگاه تجديد نظر راي هيات بدوي رو تاييد كرده همون جريمه دولتي و جبران خسارت و دليل من براي تجديد نظر راي عمل نكردن به ماده قانوني بوده و تو ماده ٥٩ تبصره١به صراحت گفته كه درصورتيكه خريدار قصد دريافت پولش را داشته باشد فروشنده موظفه بده ،ولي دادگاه تجديد نظر به ماده قانوني توجهي نكرده نميدونم چرا

07 فروردین 1399 190

سلام در اين پرونده ، شاكي مخير به ((قبول كالا و دريافت خسارت )) يا ((استرداد كالا به فروشنده متقلب و پس گرفتن وجه پرداختي و دريافت خسارت )) بوده اما بنظر ميرسد كه شما كالا را مسترد نكرده ايد و در شكايت خود نيز چنين خواسته اي را مطرح نكرده بوديد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی