درخواست عفو محکوم در کمیسیون عفو

با سلام یکی از بستگان ما مدتی قبل به جرم سرقت تعزیری به ۶ ماه حبس و شلاق محکوم و حکمش قطعی شد. بعد قطعی شدن حکم با وجود آنکه رصایت شخص شاکی را اخذ کرده بود و تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ کرده بود ولی تقاضای او در شعبه رد شد.او تاکنون بخاطر بیماری اش و موضوع پیش آمده بابت ویروس کرونا خودش را تحویل نداده. میخواستم بپرسم آیا خود محکوم علیه یا بستگان درجه یک او میتوانند در کمیسیون عفو با ذکر یکسری موارد مربوط به شخص محکوم علیه درخواست و تقاضای عفو برای محکوم علیه کنند تا در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد؟

07 فروردین 1399 68

سلام با توجه به صدور حکم قطعی و اینکه یک بار نیز تقاضای ایشان رد شده است بسیار غیر محتمل است که با تقاضای ایشان موافقت گردد وچنانچه بخشنامه ای در خصوص عفو صادر نشود اقدامی متصور نیست و لی به هر حال محکوم علیه یا شخصا و یا از طریق وکیل دادگستری می تواند تقاضا ی خود را پیگیری نماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی