مزايده بانك برای عدم پرداخت قسط چه زمانی انجام می شود؟

سلام بنده منزلي خريده ام اما به بانك چند قسط بدهكار هستم و خانه ام رهن بانك است ، مزايده آن چه زماني برگزار ميشود؟

08 فروردین 1399 86

سلام
چنانچه اقساط شما معوق و به تقاضاي بانك از سوي دفتر اسناد رسمي اجرايه صادر گردد آنگاه اداره اجراي اسناد رسمي به نيابت از بانك خانه را بابت بدهي به مزايده خواهد گذاشت و اين امر نياز به طي مراحل اداري و قانوني مثل ابلاغ و نشر آگهي مزايده دارد .
اينكه چه زماني اين مزايده را برگزار كند، به بانك بستگي دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی