مسكن مهر به صورت قولنامه ای خریدم

با سلام خانه ي مسكن مهري خريده ام و آن را قلنامه كرده ام و تنها سندي كه دارم وام خانه است مشخصات خانه كه با مشاعات باشد را از آنها نگرفته ام آيا بدها دچار مشكل نميشوم؟

10 فروردین 1399 106

كاربرمحترم:
مسكن مهر شرايط خاص خود را براي نقل و انتقال دارد و مهم ترين نكات در انتقال آن استعلام مالكيت از شركت عمران شهرهاي جديد و با اطلاع شركت تعاوني سازنده يا اداره راه و شهريازي و آگاهي از نقل و انتقال زير نظر آنهاست . همچنين اينكه بايد مشخصات خانه از جمله بلوك،طبقه، واحد مشخص باشد خريد با قلنامه در اين مورد همراه با ريسك است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی