سر قفلی مغازه ام را ۱۰ سال پیش منتقل به مستاجرم کردم

سلام سر قفلی مغازه ام را ۱۰ سال پیش منتقل به مستاجرم کردم الان میخواد بره میخواستم بدونم باید چجوری مبلغ را پرداخت کنم با توجه به اینکه در این ۱۰ سال ارزش پول پایین اومده

10 فروردین 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی