مستاجر اجاره پرداخت نکرده باید چکار کنم؟

سلام مستاجرم ۸ ماهه اجاره نداده آیا می توانم حکم تخلیه فوری براش بگیرم ؟

10 فروردین 1399 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی