;
بعداز حکم تخلیه فوری چقدر فرصت دارم برای تخلیه ملک

سلام من مستاجرم صاحب خانه ام حکم تخلیه فوری واسم گرفته چقد فرصت دارم تخلیه کنم ؟؟

10 فروردین 1399 36

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی