آیا ترک کردن صحنه تصادف خودرو جرم است؟

چند روز پیش یه موتوری به ماشین ما برخورد کرد و زمین خورد و منم از ترسم نه ایستادم ببینم چی شد و دیشب یه نفر به من زنگ زد گفت شما وسیله ای به این شماره پلاک دارید و منم دروغی گفتم نه میخواستم ببینم چی کار باید کنم یعنی طرف پلاک را برداشته پیگیری کرده لطفا راهنمایی کنید

09 اسفند 1398 86

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی