رفتار زشت و ناپسند و تهدید چقدر جرم دارد؟

حرف زشت و کتک میزنه یا اجبار میکنه ادم رو چه کار میتونم کنم زود از کوره در میره و بعدش اروم میشه خوب میشه از لحاظ قانونی ایا برخورد کنم بدتر میشه راستش تو عصبانیت دست بزن داره کلا ترس و استرس وارد میشه بهم

10 فروردین 1399 88

با سلام در خصوص ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و تهدید می توانید طرح شکایت کیفری مطابق با ماده 608 و 669 قانون مجازات اسلامی نمایید ولیکن برای اثبات ادعای خویش نیازمند ادله و مدارک از جمله شهود و یا فیلم می باشید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی