ممانعت ازاحداث خیابان و تخیر منزل مسکونی

سلام حدود پنج سال پیش مرحوم پدرم (احمدی)که آن موقع حدود 82 سال داشت ودر قید حیات بود اقدام به نقشه برداری زمین خود(که نسل به نسل به ما رسیده ) ودر تصرف ما می باشد جهت تغییر کاربری آن از غیر مسکونی به مسکونی نمود.لذا پدرم با توجه به اینکه خودش قبل از انقلاب در آن زمین گندم ودیگر غلات می کاشت و به حدود زمین خود کاملا واقف بود لذا با این وجود وپرهیز از هر گونه اختلاف از مالک هم مرززمین های خود خواست که بیاید تامرز دقیق بین خود را مشخص کنند که در جواب گفتند ما اطلاعی درمورد حدود زمین نداریم .و آقای احمدی یعنی(پدرمان) خودش عالمتر از هرکسی است. ودر این راستا ما هم اقدام به نقشه بر داری وتفکیک زمین خود نمودیم . لذا 3 سال پیش نقشه تایید شده زمین مان در بنیاد مسکن توسط شورا و یکی از پسران همین مالک همجوار امضا شد. و ما اقدام به مشخص کردن قطعات زمین با خیابان ها ی موردنظر با گچ وکندن آنها نمودیم.که در این اثنا همین مالک که به پدرم گفته بودند خودت عالمتر از هرکسی هستی .ادعا نمودند که پدرم به مقداری از زمینشان تجاوز کرده است.و پدرم به شدت منکر این ادعا شد. وگفت حاضرم در هر دادگاهی قسم هم بخورم که به زمین شما کوچکترین تجاوزی ننموده ام . با این اوصاف با توجه به اینکه نقشه زمین ما مورد تایید بنیاد مسکن قرار گرفته ودراین مدت مالک همجوار ما در دومورد فقط به اعتراض به مرحوم پدرم بسنده کرده اند و در مدتی که نقشه ما تایید شده است به بنیاد مسکن هم مراجعه نکرده اند که اعتراضی نسبت به نقشه تفکیکی ما داشته باشند.؟آیا اخیر ا که بنیاد مسکن در حال احداث خیابان های زمین ما است ومالکمذکور در قسمتی که هم مرز هستیم مانع شده ؟ می تواند مانعی ایجاد کند؟ در شرایطی که پدرم هم پارسال فوت نمودو کلیه اشخاصی که دقیقا خودشان زمین مارا شخم زده بودند واطلاع دقیقی از مرز زمین ما داشتند متاسفانه فوت کردهاند؟ تکلیف ما چیست؟ البته آقای جمشیدوند اینچنین جواب داد ه که: صرف نظر از تایید نقشه توسط بنیاد مسکن که اساسا بر مبنای معرفی مالک صورت می گیرد هر شخصی که ادعا تجاوز به زمین را دارد باید ثبت کند و از دادگاه تقاضای ابطال صورتجلسه و نقشه تفکیکی را بنمایید.حال سوال من اینه مالک همجوار ما در هنگام احداث خیابان حدود سه ماه پیش مانع شده وهیچ شکایتی در دادگاه تا به حال ثبت نکرده.الان با چنین اوصافی تکلیف ما چیه؟

11 فروردین 1399 61

سلام
کاربر محترم کسی که ادعا دارد به زمین وی تجاوز شده باید ثابت کنه و برای این اقدام باید از طریق مرجع قضایی اقدام کند صرف نظر از تایید نقشه توسط بنیاد مسکن که توسط مالک ارایه شده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی