تاخیر جلسه یعنی چی؟

سلام من و همسرم داریم جدا میشیم سری پیش انقد همسرم گفت تو دادگاه که من و دوس داره و همه کاری حاظره بکنه و به دادگاه خواسته که جلسه عقب بیوفته دادگاه جلسه را به وقت دیگری موکول کرده میخوام ببینم اگه باز رفتیم و همسرم همینارو گفت دادگاه باز میتونه این کار را بکند ؟؟؟

11 فروردین 1399 44

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی