دادگاه

سلام من و همسرم داریم جدا میشیم ولی همسرم در دبی اقامت دارد چون شوهرم اونجاست باید بریم اونجا مه جداشیم ؟

11 فروردین 1399 18
سلام خیر هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی