لایحه اعتراض به رای دادگاه را چگونه تنظیم و تقدیم کنم؟

لایحه اعتراض به رای صادره را چگونه بنویسم که حقم ضایع نشود

11 فروردین 1399 259

سلام شما استناد به لايحه تجديدنظرخواهي كنيد كه در آن مستندا به تبصره يك ماده ٥٩ قانون امور صنفي تقاضاي استرداد كالا و دريافت وجه خود را داشته ايد اما مرجع تجديدنظر توجهي نكرده

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی