میخاستم بدونم چقد دیه تصادف به من تعلق میگیرد

سلام. میخاستم بدونم چقد دیه تصادف به من تعلق میگیرد ۱-شکستگی ثلث فوقانی درشت نی ساق پا ۲-پارگی رباط صلیبی قدامی ۳-پارگی مینیسک خارجی

13 فروردین 1399 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی