;
تصادف منجر به دیه

سلام وقت بخیر ببخشید برادر من دیروز با یک موتوری تصادف کرد ماشین برادرم چیزیش نشد و موتور سواره خورد زمین پلیس هم اومد ازشون پرسیدن ک به دکتر نیاز دارین اما گفتن ن حالشون خوبه و برادرم ۲۰۰دستی بهش داد گفت اگه حالش بد شد بره بیمارستان و شمارش هم داد به موتور سواره بعد ک تموم شد پلیس هم رفت فرداش اون اقا زنگ زد و گفتن حلشون بده و نیاز به دکتر دارن برادرم نمیدونست چه کار کنه گفت باهاشون تماس میگیره گفتیم اول بپرسیم چه کار کنیم

13 فروردین 1399 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی