زیر خاکی پدا کردم در ملک دیگری

سلام در ملک کسی دفینه پیدا کردم صاحب ملک میگه برای خودمه من میخوام بدونم که باید ثابت کنه یا صرف اینکه مالکه درسته ؟

14 فروردین 1399 78

سلام به استناد ماده ۱۷۵ قانون مدنی اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا کند باید به صاحب ملک خبر دهد و صاحب ملک باید ثابت کند که این دفینه برای اوست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی