زیر خاکی پدا کردم در ملک دیگری

سلام در ملک کسی دفینه پیدا کردم صاحب ملک میگه برای خودمه من میخوام بدونم که باید ثابت کنه یا صرف اینکه مالکه درسته ؟

14 فروردین 1399 73

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی