منظور از کیفر خواست

موضوع نوشته محمدرضا امانی
لوگوی وکیلوند
منظور از کیفر خواست
تصویر مقاله

فهرست عناوین مقاله

اشتراک گذاری مقاله:

منظور از کیفر خواست چیست؟

وقوع جرم، چه سرقت باشد، چه کلاهبرداری و یا هر مورد دیگری، تجاوزی به نظم عمومی و حقوق افراد محسوب می‌شود. به همین منظور، در نظام حقوقی هر کشوری، فرآیندی برای رسیدگی به جرم و مجازات مجرمان پیش‌ بینی شده است.

بازپرس، به عنوان مقام تحقیق و تعقیب جرم، موظف است با بررسی دقیق و موشکافانه صحنه جرم، جمع‌آوری ادله و قرائن، تحقیق از شهود و مطلعین، و در نهایت، تجزیه و تحلیل اطلاعات، هویت متهم یا متهمان را شناسایی و بزه ارتکابی را احراز نماید.
در این مسیر، دادیار به عنوان ناظر بر تحقیقات، بر حسن انجام وظایف قانونی بازپرس نظارت می‌کند و در صورت لزوم، راهنمایی‌ ها و ارشادات لازم را ارائه می‌دهد.

تا زمانی که هویت متهم به طور قطعی مشخص و نقش او در وقوع جرم اثبات نشود، پرونده در دادسرا مفتوح باقی می‌ماند. سپس بازپرس با اتکا به ادله و مستندات جمع‌ آوری شده، به طور بی‌طرفانه به بررسی ابعاد مختلف پرونده می‌پردازد و در نهایت، نظر نهایی خود را در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اعلام می‌دارد.
در صورتی که بازپرس، با توجه به دلایل و قرائن موجود، احراز نماید که جرمی واقع شده و متهم نیز مرتکب آن جرم است، اقدام به صدور کیفر خواست می‌کند.

در خصوص کیفرخواست، تعاریف متفاوتی مطرح شده که برآیند همه‌ آن‌ ها را می‌توان در این عبارت خلاصه نمود:

کیفرخواست، سندی است که دادستان درباره‌ی مجرم بودن متهم ارائه می‌نماید و در آن، اتهام انتسابی به متهم، دلایل و مستندات مربوطه، و مجازات‌ های قانونی جرم ارتکابی مشخص می‌شود.

به عبارت دیگر این سند که توسط دادستان صادر می‌شود، حاکی از نهایی شدن تحقیقات مقدماتی و اتهام انتسابی به متهم است. در این راستا، دادستان با استناد به یافته‌ های تحقیقات، خواهان مجازات و کیفر متناسب برای فرد متخلف از دادگاه می‌شود.

در فرایند کشف جرم، نظر بازپرس نقشی مهم و سرنوشت‌ ساز ایفا می‌کند. این مقام قضایی پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در خصوص ماهیت عمل متهم و مجرمانه بودن یا نبودن آن اتخاذ نظر می‌کند.

آراء بازپرس در این مرحله به دو دسته تقسیم می‌شود:

در صورتی که بازپرس به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی توسط متهم، فاقد وصف مجرمانه است، با صدور قرار موقوفی تعقیب، به پرونده خاتمه می‌دهد.

در مقابل، اگر دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد و دادستان موظف است ظرف حداکثر سه روز، نظر نهایی خود را در خصوص این قرار صادر نماید.

◀️ نحوه اعتراض به کیفر خواست صادره چگونه است؟

در نظام حقوقی، اعتراض به کیفرخواست یکی از حقوقی است که متهمین در جهت احقاق حقوق خود از آن بهره می‌برند. اما این حق در همه مراحل یکسان نیست و شرایط و زمان خاص خود را دارد.

در مواردی که دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی صادر می‌کند، متهم این حق را دارد که به این قرار ها معترض شود. اعتراض وی به همراه پرونده به دادگاه ارسال و در آن جا بررسی می‌شود. دادگاه با دقت به استدلال‌ ها و مدارک ارائه شده، در خصوص صحت یا عدم اعتبار قرار صادره تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نکته قابل توجه: پس از صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتا کیفر خواست، دیگر امکان اعتراض به قرار مجرمیت دادسرا وجود ندارد. به عبارت دیگر، این قرار غیر قابل اعتراض است.

با این حال، متهم می‌تواند در دادگاه و در جریان رسیدگی به اتهامات، به کیفرخواست صادره معترض شود و ایرادات خود را به عنوان دفاعیات ارائه دهد. در این مرحله، دادگاه وظیفه دارد به ادعا ها و شواهد هر دو طرف (متهم و دادستان) با دقت گوش داده و در نهایت، رای خود را مبنی بر صحت یا عدم اعتبار کیفر خواست صادر کند.

لذا اعتراض به کیفر خواست، حقی قانونی و امری حساس است که می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات و در موعد مقرر انجام پذیرد. در این مسیر، همراهی و مشاوره با یک وکیل مجرب و متخصص در امور حقوقی، گامی ضروری برای حفظ حقوق موکل و تضمین بهترین نتیجه خواهد بود.

◀️تفاوت کیفر خواست و جلب دادرسی چیست؟

در قسمت قبل، به جلب دادرسی اشاره کردیم، سوال بسیاری از شما تفاوت بین کیفر خواست و جلب به دادرسی و مفهوم این اصطلاح می‌باشد.

لازم است که بدانید جلب به دادرسی به معنای صدور قراری است که توسط بازپرس صادر می‌شود و نشان‌دهنده این است که اتهام متوجه متهم بوده و دلایل کافی برای انتساب جرم به او وجود دارد. این قرار به دادستان ارسال می‌شود و در صورت تایید، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌گردد.

🔸 تفاوت‌های کلیدی:


مرجع صدور:

کیفرخواست توسط دادستان تنظیم و صادر می‌شود، در حالی که جلب به دادرسی توسط بازپرس صادر می‌گردد.

 نقش و کاربرد:

 کیفرخواست به عنوان سند رسمی اتهام و درخواست مجازات متهم به دادگاه ارائه می‌شود و آغازگر فرآیند دادرسی است. در مقابل، جلب به دادرسی به معنای تأیید اتهام و ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی است.

 مراحل و فرآیند:

 کیفرخواست پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌ آوری شواهد توسط دادستان تنظیم می‌شود و به دادگاه ارسال می‌گردد. اما جلب به دادرسی پس از بررسی‌های بازپرس و تایید دادستان صادر می‌شود و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌گردد.

 قابلیت اعتراض:

کیفرخواست به عنوان سند رسمی اتهام، قابل اعتراض است. اما جلب به دادرسی  به دلیل تأیید اتهام و ارسال پرونده به دادگاه، قابل اعتراض نمی‌باشد.

در نهایت، تفاوت‌های کیفر خواست و جلب به دادرسی در مرجع صدور، نقش و کاربرد، مراحل و فرآیند و قابلیت اعتراض خلاصه می‌شود.

◀️ انواع کیفر خواست چیست؟

به طور خلاصه، طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع کیفر خواست وجود دارد:

◻️ کیفر خواست کتبی:

 در این نوع کیفرخواست، هویت متهم به طور کامل شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت و وضعیت فعلی (آزاد یا بازداشت) درج می‌شود. علاوه بر این، مطابق با ماده ۲۷۹ قانون مذکور، سایر اطلاعات مربوط به پرونده نیز قید می‌گردد.
دلایل انتساب جرم به متهم و شرح اتهامات وارده به وی، به همراه مستندات قانونی از جمله مدارک تصویری (عکس و فیلم) و سایر شواهد، بخش‌های ضروری کیفرخواست را تشکیل می‌دهند.
در صورت وجود هرگونه نقص یا اشتباه در کیفر خواست تنظیم شده، دادستان موظف است قبل از ارسال آن به دادگاه، نسبت به اصلاح موارد مذکور اقدام نماید. در غیر این صورت، موظف است اصلاحات لازم را پس از ارسال به دادگاه به اطلاع آن مرجع برساند.

◻️ کیفر خواست شفاهی:

 در بعضی از جرایم، برای اینکه کار رسیدگی سریع‌ تر انجام شود، قانون جدیدی وضع شده است. طبق این قانون، اگر شاکی و متهم هر دو در دادسرا حاضر باشند، یا اینکه متهم حاضر باشد ولی شاکی نیامده باشد و یا شاکی رضایت داده باشد، و همچنین اگر تحقیقات اولیه تمام شده باشد و قاضی قرار جلب به دادرسی صادر کرده باشد، دادستان می‌تواند بدون اینکه کیفرخواست صادر کند، متهم را به طور شفاهی به دادگاه بفرستد و پرونده را به جریان بیندازد.
در این حالت، دادگاه به سرعت تشکیل جلسه می‌دهد و مراتب را به متهم اعلام می‌کند. متهم می‌تواند برای انتخاب وکیل و آماده کردن دفاع خود از دادگاه مهلت بخواهد. اگر تقاضای مهلت کند، دادگاه حداقل سه روز به او مهلت می‌دهد.
اگر متهم از مهلت استفاده نکند، دادگاه رسیدگی را انجام می‌دهد و رأی صادر می‌کند. البته اگر نیاز به تحقیقات بیشتر باشد، دادگاه تحقیقات را تکمیل می‌کند و بعد رأی نهایی را صادر می‌کند.

سخن پایانی:

اگر شما درگیر چنین مسئله ای هستید، پیشنهاد می‌شود از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.
وکیل با بررسی دقیق جزئیات پرونده و قوانین مربوطه، به موکل خود مشاوره حقوقی می‌دهد و او را از راهکار های قانونی موجود آگاه می‌کند. این مشاوره می‌تواند شامل مواردی مانند ارزیابی احتمال موفقیت در پرونده، مزایا و معایب طرح دعوا یا دفاع، و راه‌ های مختلف حل و فصل مسالمت‌ آمیز اختلاف باشد.
همچنین وکیل وظیفه دارد که تمامی امور اداری مربوط به پرونده را انجام دهد و پیگیر روند رسیدگی به آن باشد. این امور شامل مواردی مانند تهیه و ارسال مدارک، حضور در دفاتر اسناد رسمی، و پیگیری اجرای احکام می‌شود.

ما در این راستا کنار شما هستیم؛ گروه وکلای وکیل وند با تیمی از مجرب‌ ترین وکلای دادگستری در تمامی زمینه‌ های حقوقی، آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالت تخصصی به شما عزیزان می‌باشد.
شما می‌توانید به صورت حضوری، تلفنی و یا آنلاین به طور ۲۴ ساعته با وکلای ما در ارتباط باشید.

 

اشتراک گذاری مقاله:

آخرین مقالات منتشرشده

عواقب شکایت از کارفرما

محمدرضا امانی

در بسیاری از مواقع، کارفرمایان به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی به قوانین، سوء استفاده از ...
تحصیل مال از طریق نامشروع

نازنین نبی زاده

تحصیل مال از طریق راه ‌های نامشروع یک مسئله اجتماعی و حقوقی جدی است که به وضوح با اصول اخل...
منظور از کیفر خواست

محمدرضا امانی

وقوع جرم، چه سرقت باشد، چه کلاهبرداری و یا هر مورد دیگری، تجاوزی به نظم عمومی و حقوق افراد...
ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

نازنین نبی زاده

قانون گذار با درایت و آگاهی از تحولات و پیچیدگی‌ های روزافزون روابط بشری، ماده ۱۰ را در هم...
عواقب شکایت از قاضی

نازنین نبی زاده

قاضی به عنوان رکن اساسی در دستگاه قضایی، نقشی محوری در برقراری عدالت و رسیدگی به دعاوی و م...
ماده 630 قانون مجازات اسلامی چیست؟

علیرضا فضلی

این ماده به موضوع حق دفاع مشروع در برابر خیانت زناشویی پرداخته و به شوهر اجازه می ‌دهد که...

آخرین مقالات منتشرشده

عواقب شکایت از کارفرما

محمدرضا امانی

در بسیاری از مواقع، کارفرمایان به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی به قوانین، سوء استفاده از ...
تحصیل مال از طریق نامشروع

نازنین نبی زاده

تحصیل مال از طریق راه ‌های نامشروع یک مسئله اجتماعی و حقوقی جدی است که به وضوح با اصول اخل...
منظور از کیفر خواست

محمدرضا امانی

وقوع جرم، چه سرقت باشد، چه کلاهبرداری و یا هر مورد دیگری، تجاوزی به نظم عمومی و حقوق افراد...
ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

نازنین نبی زاده

قانون گذار با درایت و آگاهی از تحولات و پیچیدگی‌ های روزافزون روابط بشری، ماده ۱۰ را در هم...
عواقب شکایت از قاضی

نازنین نبی زاده

قاضی به عنوان رکن اساسی در دستگاه قضایی، نقشی محوری در برقراری عدالت و رسیدگی به دعاوی و م...
ماده 630 قانون مجازات اسلامی چیست؟

علیرضا فضلی

این ماده به موضوع حق دفاع مشروع در برابر خیانت زناشویی پرداخته و به شوهر اجازه می ‌دهد که...

مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

در هر ساعت از شبانه روز و در هفت روز هفته می توانید با به صورت تلفنی و متنی از وکلای وکیل وند مشاوره دریافت کنید.

پشتیبانی و راهنمای خدمات: 91017949-021

شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 الی 17

دیدگاه کاربران

نظر و دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما در میان بگذارید.

0 کاراکتر

خدمات حقوقی وکیل وند

وکیل وند طیف گسترده ای از خدمات حقوقی را در قالب های مختلف به شما ارائه می دهد، از جمله:

  • مشاوره حقوقی متنی و تلفنی در زمینه های مختلف
  • تنظیم و نگارش دادخواست، لایحه و سایر اوراق قضایی
  • وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری
  • انجام امور قراردادها
  • و سایر خدمات حقوقی