09 بهمن 1400
4.67

همه چیز در مورد معاونت در جرم - نحوه مجازات معاونت در جرم | سایت وکیل وند

همه چیز در مورد معاونت در جرم - نحوه مجازات معاونت در جرم | سایت وکیل وند

عملی که برخلاف قانون صورت می‌ گیرد، جرم نام دارد و مجرم فردی است که آن را مرتکب می ‌شود. معمولا مجرمین برای ارتکاب به جرم برنامه ریزی کرده و مطابق نقشه از پیش طراحی شده عمل می‌ کنند. در این برنامه ریزی عوامل و ابزار های مختلفی نیز دخیل هستند که مقدمات لازم برای ارتکاب به جرم را فراهم می ‌کنند.

در هر جرمی، عوامل و وسایل مذکور متفاوت هستند. گاهی این عامل شخصی است که به مجرم کمک می‌ کند و با او هم دست است.

این افراد شریک جرم یا معاون جرم محسوب می ‌شوند که از اقداماتی که مجرم انجام می‌ دهد به طور کامل اطلاع دارند و در این راه یاریگر او هستند. البته شراکت با معاونت در جرم فرق دارند و دو مفهوم کاملا جدا هستند.

برای آنکه بیشتر با مفهوم معاونت در جرم و تفاوت آن با شراکت آشنا شوید مقاله حاضر تهیه شده است. در ادامه به قوانینی که در این حوزه وجود دارد و مجازات تعیین شده برای معاونین جرم، اشاره خواهیم کرد. پس برای آشنایی کامل تا پایان مقاله همراه ما باشید.

 

مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

معاونت در جرم چیست و در چه جرائمی معاونت امکان پذیر است

برای آنکه مفهوم معاونت در جرم را بدانیم، بهتر است نخست با معنای این عبارت آشنا شویم. معاونت کلمه ‌ای عربی بوده که مصدر آن «عون» است. معنای عون یاری و مساعدت کردن بوده که در کنار واژه جرم، به معنای یاری و همکاری در ارتکاب جرم می ‌باشد.

اصطلاح حقوقی این مفهوم عبارت است از دخالت غیر مستقیم فردی در وقوع یک جرم به طوری که در آن موثر بوده باشد. در واقع معاون جرم فردی نیست که جرم اصلی را مرتکب می‌ شود؛ بلکه کمک کننده در اجرای جرم است.

یکی از وکلای دادگستری تعریف دیگری برای معاون جرم ارائه کرده که در این تعریف از مفهوم حمایت کمک گرفته است.

تعریف ایشان بدین صورت است که: «در ادبیات حقوقی، شخصی که در جریان عملیات مجرمانه شرکت نداشته؛ اما به تبع اعمال مجرمانه مباشر و شریک جرم، به هر نحوی از انحا ایشان را در ارتکاب اعمال مزبور یاری کرده و با رفتار ‌های خاص عمدی خویش وقوع جرم را تسهیل کرده باشد معاون جرم تلقی می ‌شود

در این حال مساعدت معاون جرم حتی اگر اقوی از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقیم (از طریق فعل یا ترک فعل) در عملیات اجرایی مباشرت تلقی نمی ‌شود. .

 

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی 

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

1- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
2- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
 
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود.
 
تفاوت معاون جرم و شریک جرم
 تفاوت معاون جرم از شریک جرم در آن است که معاون هیچگاه وارد عملیات اجرایی نمی شود، درحالیکه شریک لزوماً باید وارد عملیات اجرایی شده باشد؛ بنابراین ملاک برای تشخیص معاونت آن است که نحوه کمک کردن به گونه ای باشد که داخل در تعریف جرم نشود.
لازم به ذکر است هرگونه تسهیل کردنی معاونت در جرم محسوب نمی شود، زیرا ممکن است تسهیل کردن داخل در عملیات اجرایی شده باشد که در این صورت فرد تسهیل کننده مباشر محسوب خواهد شد و نه معاون.
مانند آنکه به فردی که قصد خودکشی داشته کمک کند از طریق زدن صندلی از زیر پای او که این مقدار کمک ورود به عملیات اجرایی است زیرا خود اقدام سالب حیات است و بنابر این کمک کننده مباشر قتل عمد محسوب می شود.
 

اگر کسی معاون در خودکشی باشد، مجرم شناخته می‌شود؟

نکته اول این است که در کشور ما خودکشی را جرم نمی ‌دانند؛ بنابراین اگر شخصی به طور غیر مستقیم در خودکشی فردی دیگر دخالت داشته باشد، نمی‌توان به سبب این موضوع شخص مذکور را مجازات کرد. اساسا این موضوع را نمی‌ توان پیگیری کرد

نکته دوم این است که گاهی افراد به طور مستقیم در خودکشی فرد دیگر دخالت دارند و مسبب مرگ او به حساب می‌ آیند. در این شرایط می‌توان جرم او را پیگیری و ثابت کرد و مجازاتی را برای او در نظر گرفت.

به عنوان مثال یک فرد طناب دار تهیه می ‌کند و شخص دیگر را به دار می‌ آویزد. در این مثال، نه موضوع خودکشی بلکه موضوع دگر کشی مطرح است و آن فرد مجرم شناخته می‌ شود. همچنین اگر خودکشی به سبب ترغیب و ایجاد انگیزه توسط شخص دیگری رخ داده باشد، قانون این عمل را جرم تلقی می‌ کند؛ زیرا این عمل بر خلاف شرع و عقل است و برای فرد ترغیب کننده مجازاتی در نظر گرفته می ‌شود.

 

نحوه مجازات معاون در جرائم مختلف 

1- اگر برای معاونت در جرم در شرع تعیین مجازات شده است باید همان مجازات شرعی اجرا شود. مانند ممسک در قتل(کسی که دستان مقتول را می گیرد تا شخص دیگری چاقو بزند که مجازات آن حبس ابد است) و یا دیده بان در قتل که مجازات آن نابینا کردن است.
در واقع رفتار ممسک یا دیده بان ماهیتاً معاونت است که در شرع برای آنها تعیین مجازات شده است
 
2- مطابق قانون کاهش مجازات های تعزیری مصوب 1399 مصادیق خاصی که برای معاونت تحت معاونت در جرم مجازات تعیین شده است به موجب قانون جدید نسخ شده و مطابق ماده 127 نسبت به معاون رفتار می شود. مانند ماده های 584 و 710 ( اما در مواردی که یکی از افعال معاونت مانند تحریک ،تطمیع تسهیل، تهیه وسایل ارتکاب جرم و... به طور مستقل جرم انگاری شده است همچنان معتبر هستند. مانند مواد 593 و 595 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نسخ نشده است ) همچنین ماده 4 قانون تشدید اسید پاشی.
 
3- اگر در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات قانونی جرم ارتکابی خواهد بود ماده 127((یعنی محاسبه یک تا دو درجه پایینتر برای معاون بر اساس مجازاتی که در قانون تعیین شده صورت می گیرد و نه بر اساس مجازاتی که مباشر به آن محکوم شده است)) زیرا ممکن است مباشر از تخفیف یا تشدید برخوردار شده باشد و لذا درجه مجازات مباشر تغییر کند، لذا ملاک مجازات قانونی است نه مجازات مباشر در حکم
 

چه زمانی رفتار معاون جرم محسوب می شود؟

رفتار معاون جرم هنگامی جرم محسوب می شود که ابتدا تشخیص دهیم که رفتار مباشر جرم بوده است، بنابراین همواره معاونت؛ یعنی معاونت در جرم لذا اگر رفتار مباشر جرم نیست رفتار فرد کمک کننده نیز معاونت در جرم نخواهد بود.

 

معاونت در جرم چند نوع است:

معاونت در جرم 2 نوع دارد: 

1 - معاونت در جرم تام
2 - معاونت در شروع به جرم 
یعنی لازم نیست در تحقق معاونت مباشر لزوماً جرم را به صورت تام مرتکب شده باشد، بلکه حتی اگر مباشر در مرحله شروع به جرم متوقف شود باز هم کمک کننده می تواند معاون در شروع به جرم باشد.                                         
نکته: شروع به معاونت جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد.(یعنی اگر فرد خود رفتار معاونت را نیز هنوز انجام نداده است، بلکه صرفاً زمینه آنرا فراهم ساخته است. یعنی شروع به معاونت کرده جرم نبوده و قابل مجازات نخواهد بود.)
 
فریب دادن از رفتارهای معاونت است اما هر فریب دادنی لزوماً معاونت محسوب نمی شود، بلکه در مورد رفتار فریب دادن باید قائل به تفکیک شد.
الف: اگر فریب دادن به گونه ای بوده است که فرد فریب خورده اساساً علم به جرم بودن رفتارش ندارد فریب دهنده سبب اقوا از مباشر محسوب می شود و فریب خورده چون علم به جرم بودن ندارد مباشر ضعیف محسوب می گردد، لذا فریب دهنده سبب اقوا بوده و به همان مجازات مباشر محکوم می شود.
ب: اگر فرد فریب داده است اما فردی که فریب خورده همچنان می داند که رفتارش مجرمانه است و صرفاً با آن فریب به سمت ارتکاب جرم گرایش یافته است فریب خورده که جرم را مرتکب شده مباشر است و فریب دهنده معاون در جرم محسوب می گردد. (( نتیجه: آگاهی مباشر نسبت به جرم بودن در لحظه ارتکاب جرم مهم است))
 

تهیه وسایل جرم با جمع دو شرط معاونت محسوب می شود:

1- فردی که وسیله را تهیه کرده علم داشته باشد که از آن وسیله برای ارتکاب جرم استفاده خواهد شد.
2- مباشر از آن وسیله در ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
 
نکته: اصل بر این است که تغییر شیوه ارتکاب جرم تاثیری نداشته و همچنان فرد معاون جرم محسوب می شود. (استثناء: اگر معاونت از طریق دراختیار قراردادن وسیله باشد باید در شیوه ارتکاب جرم نیز از آن وسیله استفاده شده باشد)

 

بررسی رفتارهای معاونت در جرم

1- ارائه طریق از رفتارهای معاونت است که هم شامل آموزش دادن و راهنمایی کردن ارتکاب جرم می شود و هم شامل بیان موانع و دشواری های مسیر ارتکاب جرم  126
2- تطمیع کردن شامل دو امر است از یک سو دادن وجه یا مال و از سوی دیگر وعده دادن وجه یا مال. بنابراین اگر وعده دادن پولی را به کسی بدهد که او را برای جرم اجیر کرده است حتی اگر خود پول را بعد از ارتکاب جرم پرداخت کند باز هم معاون در جرم محسوب می گردد. ( زیرا به هر حال وعده دادن پول قبل از جرم بوده است)
3- رفتار معاون باید قبل از جرم مباشر و یا همزمان با جرم مباشر باشد، لذا کمک های بعد از ارتکاب جرم هیچگاه معاونت محسوب نمی شود.((یعنی باید رفتار معاون تقدم یا اقتران زمانی با رفتار مباشر داشته باشد))
4- رفتار معاون میتوان همزمان با رفتار مباشر باشد و این همزمانی باعث تغییر عنوان از معاون به شریک نمی شود زیرا به هر حال کمکی که همزمان انجام داده است وارد عملیات اجرایی جرم نشده است(( مانند آنکه با سارقین همراه شده اما صرفاً گاوصندق را باز کرده است و لذا معاون در جرم سرقت محسوب می شود))
5- هیچگاه کمک های مؤخر بر جرم، معاونت محسوب نمی شود. یعنی از حیث معاونت قابل مجازات نیست؛ اما می تواند خود عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد(( مانند آنکه بعد از وقوع جرم مجرم را فراری داده یا او را مخفی کند که در این صورت جرم مستقل فراری دادن مجرم یا اخفاء مجرم واقع شده است و فرد به عنوان مباشر این جرائم قابل مجازات می باشد.))
6- سوء استفاده از قدرت از رفتارهای معاونت است که در قالب توصیه یا سفارش کردن صورت می گیرد، اما به جهت نوع موقعیت بین دو طرف به سبب نفوذ مادی یا معنوی که فرد توصیه کننده دارد؛ فرد دیگر مرتکب جرم می شود. در اینجا توصیه کننده معاون در جرم محسوب می گردد.  تطمیع کردن را شامل است.
7- اصولا ًمعاونت با فعل مثبت یعنی ایجابی است لذا ترک فعل یا سکوت حتی اگر به نحوی جرم را تسهیل نماید یا موجب ترغیب شود باز هم معاونت در جرم محسوب نمی گردد، لذا معاون باید فعل مثبتی را برای سهولت بخشیدن به جرم مرتکب شود.
 

ارکان معاونت در جرم

معاونت در جرم شامل چند نوع رکن است و می ‌توان گفت این ارکان ماهیت مفهوم مذکور را می ‌سازند. ارکان معاونت در جرم سه مورد هستند که رکن نخست قانونی، رکن دوم مادی و رکن سوم معنوی است. در ادامه هر یک از این ارکان را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

 

رکن قانونی

منظور از رکن قانونی این است که قانون، معاونت در جرم را تشخیص دهد و برای آن مجازاتی تعیین کند. از نظر قانون زمانی می‌ توان برای معاونت در جرم مجازات تعیین کرد که این معاونت نسبت به مجرم اصلی صورت گرفته باشد. 

 در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی درباره رکن قانونی صحبت شده است. با این حال هنوز نمی‌ توان گفت که معاونت در جرم، یک جرم مستقل به حساب می ‌آید یا خیر. کارشناسان در این حوزه دچار اختلاف عقیده هستند و برخی از آن‌ ها، معاونت یا یک جرم مستقل و برخی آن را وابسته به جرم می‌ دانند

 

رکن مادی

رکن مادی متشکل از چهار عامل است:

1.      تحقق عمل مادی مثبت: این عامل بدین معنا است که اگر فردی شاهد ارتکاب جرمی بود و از انجام آن جلوگیری یا مجرمین را معرفی نکرده، جرمی مرتکب نشده است

2.      تحقق کامل فعل: شروع به معاونت را نمی ‌توان قابل مجازات دانست؛ بنابراین اگر فردی از ادامه معاونت منصرف شده باشد، مجازات نخواهد شد.

3.      نیت کامل: معاون در جرم زمانی مجازات می ‌شود که از انجام عمل مجرمانه خود آگاهی داشته باشد، به طور ارادی و با خواست و نیت خود آن را انجام دهد و مایل به نتیجه دادن عمل مجرم باشد. درباره این عامل در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

4.      هم‌ زمانی: همان‌ طور که پیش تر نیز اشاره کردیم، معاونت زمانی جرم محسوب می ‌شود که پیش از وقوع آن اتفاق افتاده و بین آن ‌ها هم‌ زمانی وجود داشته باشد. منظور این است که اگر معاونت پس از وقوع جرم بوده، جرم به حساب نمی‌ آید.

 

رکن معنوی

منظور از رکن معنوی این است که معاون جرم می ‌بایست از انجام عمل خود نیت و قصد مجرمانه داشته باشد. گاهی به صورت ناخودآگاه عملی از فرد سر می ‌زند که موجب ارتکاب جرم می‌شود. به موجب این رکن، نمی‌توان این عمل را معاونت در جرم دانست. فردی به عنوان معاون در جرم شناخته می ‌شود که با آگاهی و از روی اراده، این کار را انجام داده باشد.

 

معاونت در جرم - وکیل وند

 

آیا ماموری که در برابر جرم سکوت کرده، معاون در جرم بوده؟

ماموران نیروی انتظامی به سبب پست و مقامی که دارند، مسئولیت‌ هایی نیز بر آن ‌ها وارد است؛ از همین جهت باید از ارتکاب جرم جلوگیری کنند. می‌ توان این طور نتیجه گرفت که سکوت مامور نیروی انتظامی در حین مشاهده ارتکاب جرم، معاونت در جرم محسوب نمی ‌شود؛ بلکه خود این عمل یک جرم است.

 

نظام استعاره (عاریه ای)در حقوق ایران راجع به معاونت وجود دارد: 

یعنی معاون مجرمیت خود را از مباشر جرم کسب می کند.
یعنی برای تشخیص معاونت باید ابتدا به رفتار مباشر توجه شود. اگر مباشر وارد جرم تام یا حداقل وارد شروع به جرم شده باشد معاون قابل مجازات خواهد بود.
استثناء : نظام استقلال مجرمیت ،یعنی مواردی که قانونگذار در مواد خاص در ظاهر از رفتار معاونت استفاده کرده است، اما به عنوان جرم مستقل یعنی به عنوان مباشر مجازات می نماید.
یعنی ماهیتاً معاونتی است که خود جرم مستقل می باشد، لذا برای قانونگذار مهم نیست که جرم اصلی انجام شود.مانند جرم ماده 512 که تحریک مردم به جنگ و کشتار می باشد که به عنوان مباشر قابل مجازات است.
 

عنصر روانی معاونت در جرم : تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی

وحدت قصد:

یعنی تطابق قصد معاون با مباشر به این معنا که اگر معاون براصل جرم با مباشر وحدت قصد نماید، اما سپس معلوم شود که مباشر از وحدت قصد فراتر رفته است و جرم را با کیفیات مشدده مرتکب شده است کمک کننده صرفاً معاون در جرم ساده محسوب می شود و نه معاون در جرم مشدده. ((یعنی معاون فقط به معاونت در جرم خفیفتر محکوم می شود)) بنابراین اگر فرد معاونت در سرقت ساده کند ((یعنی وحدت قصد بر سرقت ساده باشد))
اما شرکاء جرم سرقت را شبانه یا مسلحانه یا مقرون به آزار انجام دهند، کمک کننده صرفاً معاون در سرقت ساده خواهد بود و آنان شریک در سرقت مشدده می باشند.

عدم وحدت قصد:

معاونت در جرائم غیر عمدی منتفی است. زیرا مباشر در جرم غیر عمدی اساساً قصد ندارد تا معاون بتواند با او وحدت قصد پیدا کند. بنابراین به دلیل فقدان وحدت قصد معاونت در جرائم غیر عمدی وجود ندارد.
اما اگر در اثنای آن جرم غیر عمدی یک جرم عمد ی نیز واقع شده باشد در آن جرم عمدی فرد می تواند معاون باشد. مانند تحریک راننده به وارد شدن در ورود ممنوع که منجر به تصادف منتهی به فوت شود تحریک کننده معاون در جرم عمدی ورود ممنوع می باشد، اما معاون در قتل غیر عمد نخواهد بود.
 

معاونت در جرمی که مجرم صغیر یا مجنون است

گاهی ممکن است جرم اصلی توسط صغیر یا فردی که سلامت روان ندارد به وقوع بپیوندد و افرادی دیگر ترغیب کننده آن‌ ها به این کار باشند. ماده 129 قانون مجازات اسلامی در رابطه با همین موضوع تهیه و به تصویب رسیده است.

بر اساس این ماده قانونی با وجود اینکه صغیر یا مجنون را نمی‌ توان بر اثر ارتکاب جرم تحت تعقیب یا مجازات قرار داد، تغییری در مجازات معاون جرم وجود نخواهد داشت.

 

جمع بندی

مقاله حاضر در زمینه معاونت در جرم تهیه شده بود. همان ‌طور که بیان کردیم در برخی جرائم، علاوه بر مجرم اصلی، رد پای فرد یا افرادی نیز دیده می ‌شود که به مجرم کمک یا او را ترغیب به ارتکاب جرم کرده بودند. این افراد در صورتی که جزو مصادیق ذکر شده در مقاله باشند، جزو معاونین در جرم به حساب می ‌آیند.

در قانون اساسی کشور ما بند هایی به این موضوع اختصاص یافته است که آن ‌ها را بیان کردیم. معاون در جرم مطابق با قانون مجازات می ‌شود که مجازات آن ‌ها به نسبت جرمی که مرتکب شده‌ اند تعیین می‌گردد. 

لطفا کمی صبر کنید

معاونت در جرم به چه معناست؟

گاهی افراد شخص دیگری را ترغیب به ارتکاب جرمی می ‌کنند و در این راه به او یاری می ‌رسانند. در واقع این فرد معاون در جرم بوده و عملی که مرتکب شده، معاونت در جرم است.

چه تفاوتی میان معاونت در جرم و مشارکت در جرم وجود دارد؟

معاونت در جرم به شکل عملیات اجرایی در وقوع جرم دخالت ندارد؛ در حالی که مشارکت در جرم به معنی شریک بودن در این عمل بوده و شامل عملیات اجرایی می ‌شود.

مصادیق معاونت در جرم چه مواردی هستند؟

افرادی که دیگران را ترغیب، تحریک و تهدید به ارتکاب جرم و وقوع آن را با تهیه لوازم مورد نیاز آسان می‌ کنند، از مصادیق معاونت در جرم هستند.

مجازات معاونت در جرم چیست؟

در صورتی که معاونت در جرم جزو مصادیق مذکور باشد و اثبات شود، مجازاتی به همراه دارد. این مجازات بر اساس قصد و نیت معاون و جرمی که اتفاق افتاده تعیین می ‌شود.

معاونت در جرم چه انواعی دارد؟

معاونت در جرم به دو نوع معاونت در جرم تام و معاونت در شروع به جرم تقسیم می ‌شود. نوع اول مربوط به اعمالی است که در تمام مراحل جرم یاری‌گر او بوده است؛ اما مورد دوم مربوط به اعمالی است که تنها موجب شروع جرم شده است.

معاونت در جرم چه ارکانی دارد؟

معاونت در جرم متشکل از ارکانی است که سه نوع هستند. رکن نخست، رکن قانونی است که مشخص می ‌کند معاونت در نظر قانون قابل مجازات است یا خیر. رکن بعدی، مادی بوده که منظور از آن کم و کیف اعمال معاون است. رکن آخر، معنوی بوده که به نیت و قصد معاون اشاره دارد.
آخرین مقالات
سوالات مربوطه اخیر
09 خرداد 1402
نازنین نبی زاده وکیل پایه یک دادگستری
به اجرا گذاشتن سفته حسن انجام کار

سلام آیا سفته ضمانت یا حسن انجام کار از طرف مقابل قابل اجرا و شکایت است؟؟

09 خرداد 1402
زهرا نادری وکیل پایه یک دادگستری
اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید

با ســـــــــــــلام

1)) آیا ارسال لایحه دفاعیه قبل از جلسه رسیدگی به دادگاه در حکم حضور محسوب میشود اگه به جلسه نری؟؟

2)) حـدود 20 سال است برادرم در منزل قدیمی در حیاط مسکو...

09 خرداد 1402
مرضیه صفدری وکیل پایه یک دادگستری
مطالبه دیه و لزوم پرداخت

سلام دختری دوسال ونیمه در استخر باغچه در آبی با عمق 50سانت به علت سهل انگاری مادرش خفه شده واتباع افغانی غیر قانونی هست که در ایران به صورت غیر قانونی حضور داشتند واقعا به سهل انگا...

09 خرداد 1402
نازنین نبی زاده وکیل پایه یک دادگستری
مطالبه وجه از طرف وراث

باسلام و احترام
اینجانب یک دختر 39 ساله هستم که مدت 17 سال است مستقل مالی هستم و زیر پوشش خانواد ام نیستم و مدت 8 سال جدا از پدر و مادرم زندگی میکنم البته پدرم را ازد ست داده ام و...

09 خرداد 1402
مرضیه صفدری وکیل پایه یک دادگستری
مطالبه نفقه و اجره المثل

سلام من متاهلم ۲۲ سالمه و ۶ ماهه عقد دائم کردم بدون نفقه و بدون اجرت و المثل بدون هیچ خرجی من چطوری حقوقمو بگیرم از چه راهی؟؟لطفا کمک کنید