ثبت نام در سایت به منزله قبول کردن تمام قوانین وکلا می باشد .