,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

 • امتیاز : 64
 • 16سوال پاسخ داده است

میلاد کمانکش

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و کیفری
 • امتیاز : 62
 • 89سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 52
 • 22سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 44
 • 20سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 35
 • 12سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 24
 • 14سوال پاسخ داده است

مجید عابدی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) و حقوقی
 • امتیاز : 23
 • 7سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 16
 • 9سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 14
 • 5سوال پاسخ داده است

FATEMEH NEMATIFAR

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و مهاجرتی
 • امتیاز : 10
 • 10سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 10
 • 4سوال پاسخ داده است