,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

بیتا اخوان مدرس

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و جرایم سایبری
 • امتیاز : 10
 • 4سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 7
 • 3سوال پاسخ داده است

ناصر بدرود

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کیفری و خانواده
 • امتیاز : 5
 • 5سوال پاسخ داده است

علیرضا رهی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور جرایم پزشکی و حقوقی
 • امتیاز : 5
 • 4سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 5
 • 2سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 5
 • 3سوال پاسخ داده است

مهدی بلالی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کیفری و خانواده
 • امتیاز : 3
 • 3سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3
 • 1سوال پاسخ داده است