,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

 • امتیاز : 44
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 36
 • سوال پاسخ داده است

محمد مهدی زارعی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و جرایم سایبری
 • امتیاز : 35
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 30
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 30
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 24
 • سوال پاسخ داده است

مجید عابدی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) و حقوقی
 • امتیاز : 23
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 14
 • سوال پاسخ داده است

رضا رستمی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و جرایم سایبری
 • امتیاز : 12
 • سوال پاسخ داده است

FATEMEH NEMATIFAR

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و مهاجرتی
 • امتیاز : 10
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 10
 • سوال پاسخ داده است