,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

 • امتیاز : 3
 • 1سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3
 • 1سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3
 • 1سوال پاسخ داده است

آفاق ایرجی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و مالیاتی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 2
 • 2سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 2
 • 2سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • 0سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • 0سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • 1سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • 0سوال پاسخ داده است

نگار امینی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و خانواده
 • امتیاز : 0
 • 0سوال پاسخ داده است