;
امنیت

سلام برای کسانی که متهم به اقدام علیه امنیت داخلی کشور باشند می توان مجازات جایگزین حبس کرد ؟

17 فروردین 1399 27

سلام به استناد ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی برای اقدام علیه امنیت داخلی کشور نمی توان مجازات جایگزین حبس کرد

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی