وکیل

سلام برادم به جرم اقدام علیه امنیت داخلی بازداشت است و نگذاشتند با وکیلش ملاقات داشته باشد مگر حق داشتن وکیل ندارد ؟

24 فروردین 1399 97

سلام به استناد ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جرائم علیه امنیت داخلی تا ۱ هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی