شکایت از شهرداری در دیوان عدالتد

سلام وقت بخیرملکی که درطرح شهرداری جهت احداث خیابان بوده رافروختیم ومقداری ازآن که درطرح بوده شهرداری بدون توافق بامابارای دادستانی گفته مبلغ آن رابرای ماواریزکرده ولی چندبارمراجعه کردیم بما چک آن راندادند وگفتندبه صندوق ریخته شده وچون مبلغ کم بوده ماتوافق نکردیم امکان دارد که شکایت ازشهرداری جهت مطالبه وجه بانرخ روز انجام گردد؟؟؟؟واینکه هم اکنون ده سال از زمان اعلامی طرح میگذرد ولی هیچگونه طرحی اجرانشده میتوانیم چون طرحی اجرانگردیده زمین راپس بگیریم ؟؟؟؟ممنون از راهنماییتون

16 دی 1400 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی