نحوه شکایت از شهرداری

سلام و عرض ادب شرکت حمل و نقل امید هستیم یک مزاید برای اجاره باسکول در شهرداری شهر ما انجام شده و فقط شرکت های حمل و نقل میتوانستن در مزایده شرکت کنند و شرایط مزایده طبق درصد از بارنامه بود که قیمت پایه را یک درصد گذاشته بودن. شرکت ما اقدام به دریافت توکن کرد و در مناقصه شرکت کردیم و در مزایده آنلاین یک گزینه برای درصد بود و یک گزینه برای حداقل اجاره سالانه بود درصد مزایده را ۱.۶۵درصد و سالانه حداقل ۱۰۰میلیون زدیم و در مزاید کشوری در سایت اول شدیم شهردار اول بهمون گفتن که شما برنده هستید ولی بعد چند ساعت تماس گرفتن که شما برنده نیستید و یک شرکت دیگر درصد را ۱.۷ و سالانه را ۵۰میلیون زده و ما معیارمون طبق صورت جلسه ای که در شهرداری داشتیم طبق درصد می باشد و شما اول نیستید و موضوع صورت جلسه را در سایت مزایده بارگذاری نکردند و ما اطلاعی نداشتیم میخواستم بدونم ما میتونیم از شهرداری شکایت کنیم

22 اردیبهشت 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی