تعبیه پنجره در ساختمان و منع آن

باسلام خستنه باشی من خونه دوطبقه درست کردم ولی همسایه روبه روم مانع گذاشتن پنجره ب طبقه دوم شده که نباید پنجره بزاری درحالی که جلوی ساختمان ی حیاط دوازده متری طولی دارم و ی خیابان ۸متری از جلوی دم کوچمون رد میشه ایا میتونه مانع گذاشتن پنجره ش

23 اردیبهشت 1401 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی