در سند نوشته اثر قانونی ندارد یعنی چی؟

سلام سندی را برای باغم در دفتر اسناد سند زدم و ثبت کردم باغم به مشکل خوردم با فروشنده طبق سند شکایت کردم در حکم دادگاه نوشته سندم اثر قانونی ندارد یعنی چی

22 اسفند 1398 79

وقت بخیر
زمانی که گفته شده اثر قانونی ندارد یعنی به رسمیت شناخته نشده
هر ثبتی سند را رسمی نمی کند حتی اگر در دفتر اسناد تنظیم شده

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی