سوال در خصوص ساخت و ساز

سلام من یک قطعه زمین خریدم قرار شد صاحب زمین یک قرارداد با شهرداری امضا کنند به نظر شما چه نوشته ای باید بینشون باشه که من برای گرفتن پروانه ساخت زیاد هزینه نکنم

07 مرداد 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی