انکار زوجیت کذب

مجازات انکار زوجیت برا اساس ادعای کذب چیست؟

07 تیر 0 128
هرگاه زوج یا زوجه روابط همسری و وقوع نکاح را بین خود انکار نماید و نتواند ادعای خود را به اثبات رساند به طوری که بعداً مشخص گردد ادعای او کذب و بی اساس بوده مطابق با ماده یک قانون کار زوجیت مسابقه سال ۱۳۱۱ به هر روز از سه ماه حبس تأدیبی و جزای نقدی از صد تا هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.(قوانین جدید مصوب در قانون حمایت از خانواده)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید