تسریع پیگیری پرونده در اجرای احکام حقوقی چگونه است ؟

سلام بر و کلای محترم پرونده من به اجرای احکام ارسال شده است موضوع پرونده من حقوقی میباشد متاسفانه قاضی پرونده اینجانب دچار شکستگی پاشده است که از حضور دردادگاه خوداری مینماید لذا فرایندپرونده من حدود ده روز است متوقف شده است پرسش من اینست که این تاخیر تاچه زمانی میتوان ادامه پیدا کند؟ باتشکر وسپاس

26 تیر 1400 250

سلام کاربر محترم چنانچه قاضی اجرای احکام به هر علتی حضور نداشته باشد شما می توانید با تقاضای کتبی نزد معاون قضایی مجتمع بروید و کسب دستور نمایید عدم حضور قاضی نباید موجب توقف اجرای رای شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی