برقراری مستمری برای خواهر شهید امکان پذیراست یا خیر ؟

برادرمن شهیدشده و پدرومادر حقوق بنیادشهید میگرفتن که ده سال پیش فوت کردن و حقوق قطع شد حالا من الان از همسرمعتادم جداشدم و سرپرستی دوتابچه بامنه و هیچ درامدی ندارم و محتاج دست بقیه ام. ایا میشه بعدده سال قطعی این حقوق رو وصل کرد؟

26 تیر 1400 1292

سلام
کاربر محترم حقوق شهید بعد از فوت والدین بنا بر تقسیمات ارث به خواهر یا برادر می رسد و ارتباطی به گذشت زمان ندارد به بنیاد شهید مراجعه و تقاضای برقراری مستمری شهید را بنمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی